Csallóközkürti Bortbarátok Asztaltársasága – Borrend

Elérhetőség:

Bugár Stefan – Elnök-Nagymester

email:info@borbaratok.sk

tel.: +421903255045

www.borbaratok.sk


ACsallóközfolyamisziget, aKis-Dunaés aVág-Dunahatárolja.1918-ig aMagyar Királyságszerves részét képezte, lakossága döntő többségébenmagyar. Nevét valószínűleg egykor a Dunába torkollóCsallófolyótól kapta és török eredetű szónak vélnek.Egyes mondák szerint egykor atündérekbirodalma volt. Bővelkedett természeti kincsekben, ezért is nevezték„Aranykertnek”.

CsallóközkürtDunaszerdahelytől keletre terül el. Azon kevés csallóközi községek közé tartozik, amelynek valószínű alapítása a honfoglalás-kori időszakra nyúlik vissza. Nevét valószínűleg a honfoglaló egyik törzstől, KÜRT-től kapta.

Ösrégi település, az 1252-ből származó oklevél Kurth ill. Kyrth néven említi, de létezik egy 1138-ból származó írásos okirat Kywrth alakban. 1910-ben hivatalosan megkapta a Csallóközkürt nevet.A község határát átszeli a Kis-Duna tőkési ága (Erzsébet-patak), melynek mente gyönyörű látványt nyújt, amit védett területté nyilvánítottak a folyóvízzel együtt. A vízi flóra és fauna egyedülálló Európában.

Hogy Csallóközben nagyon is foglalkoztak a borral bizonyítja:A szőlő és a bor a magyar királyi törvénykezésben1546. évi XLVI. törvénycikk,:

Hogy a királyi felség Csallóköz sziget nemeseinek, valamint jobbágyainak és egyéb lakosainak is engedje meg, hogy a gabonát és bort, régi szokásukhoz és szabadságaikhoz képest szabadon vihessék ki és hozhassák be.

1. § És parancsolja meg Ő felsége az ő kapitányának és többi, ugy német, mint magyar kapitányainak, hogy a nevezett sziget lakosainak a szabadságát sérthetetlenül tartsák meg. "

 

Napjainkban is nagy területeken foglalkoznak szöllővel Somorja és Ekecs kőrnyékén. Több ismert nagy borászat kínálja termékeit a hazai és külföldi piacon.

A múlt ismeretével építhetjük jövőnket. Tiszteletben tartva történelmünket, elődeink érdemeitCELEBRANT BONUM/Tiszteljük a jót / jelszavat választottuk vezető gondalatnak.

Hosszú út vezet a Borrend születéséig. Már 1998-ban sokat beszélgettunk baráti körben a borkultúra újraépítéséről. Borestéket rendeztünk rendszeresen Dunaszerdahelyen. A Budavári borversenyen születtek az első gondolatok a borbarátok asztaltársasága megalapításáról Hodossy Gyulával. Következtek a borpincék látogatásai, borkóstolások borutakon idehaza és külföldön.

2012- ben felújítottuk a borbarátok asztaltársasága megalapításának gondolatát Bugár István, Németh Sándor, Bugár Roland, Gajdosík József és Fekete Norbert borbarátokkal. A klub aktív élete a Cs.Kürti kultúrházban kialakított állandó klubhelységben barátok, borkedvelők részvételével, borkostolással egybekötve ismert borászok borpincék bemutatkozásával kezdődött.

2013 – tól évente megrendezzük a csallóközkürti borversenyt 80 bormintával nagy sikerrel és kiváló jó visszhangal

2014-ben alapítólevéllel és zászlóavatással majd 2015 áprílisában az első tagok avatásával megalakult a Csallóközkürti Borbarátok Asztaltársasága Borrend

2016-ban új tagok avatásával bővült a Borrend. Vendégeink voltak a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének elnöke, aTihanyi Vinitores Tychonienses Borlovagrend,a BALATONVIN Borrend Balatonfüred,a Monor Környéki Strázsa Borrend,a Nemzetközi Szent György Lovagrend, a Vinum Ister-Granum Regionis Borrend Esztergom, az Ordo Vini Venatorum Vadászborrend és a Csallóközkürti Borbarátok Borrend képviselői

Az Asztaltársaság mint Borlovagrend, pártoktól független, , ökumenikus értékek mellett kiálló, önkormányzati elven működő szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi egyesület melynek céljai közé tartozik:

 

- Csallóköz szőlő és borkultúrájának megismertetése, a vidék szépségeinek és értékeinek népszerűsítése

- Csallóközkürt természeti, környezeti és kulturális örökségi értékeinek védelme

- az emberi kapcsolatok alakítása, gazdagítása, az együttartozás erősítése

- a jó szándék ápolása, az emberek és népek közötti megértés és béke szolgálata

- a bor és a gasztronómia kapcsolatának megismerése és bemutatása

- borversenyek, borkóstolók rendezése, borünnepek szervezése

- a környékbeli szőlő- és bortermelő gazdák szakmai színvonalának emelése

- együttműködés a helyi közhasznú, egyházi és civil szervezetekkel

- kapcsolatok kiépítése nemzeti és nemzetközi bor utakkal, hasonló érdeklődési egyesületekkel

A rend a harmonikus értékrendet hirdeti, melyben a lovagi kitartás mellett megköveteli az önzetlen lovagi barátságot.

Tevékenységüket szervezetten és rendezetten, szabályok betartása alapján végzi.

Tisztségek- A Nagytanács tagjai

Elnök – Nagymester - Bugár István

Kincstárnok - Szomolai Ernő

Ceremónia mester - Varga Gyula

Főpohárnok - Németh Sándor

Kancellár - Bugár Roland

Főborász Pincemester – Gajdosik József

Ínyencmester - Fekete Norbert

Bortrezor őr - Varsa Miroslav

Nagykövet - Heizer Izidor , Stercel Olivér

Krónikás – Győri Zoltán

Zászlóőr – Vajda József

Ellenőrző bizottság elnöke – Gútai György

 

A Csallókozkurti Borbarátok Asztaltársasága Borrend relikviái:

a lovagrend zászlója,

a lovagok díszöltözete,

a lovagrend medálja,

a címere

a zászlós bora

az avatókardja.

A lovagrend zászlója és címere:

Fehér, egészben zászlóselyem, alul és a két oladalán arany színű díszrojtozással, mind a két oldalának közepén az Asztaltársaság címerével, központi részén a címer pajzsban búzakalász kéve, melyet két oldalról szőlőfürt és szőlőlevél fog közre, tetején sötétzöld alapon arany szegélyes szallagon „ Celebrant Bonum" felirattal, alul pedig az Asztaltársaság nevének feliratozása zárja le.

Az Asztaltársaság díszöltözete:

Talár: zárt, nyitottgallérú, térdalattdig érő ornátus, sotét zöld színű bársonyból, pelerin jellegű hosszú újjas, elöl 5 arany színű magyaros sújtású huszárzsinóros kaplis záró díszítéssel, az újjain kétsoros alapon a hátán két oldalról középre vezetve egyedi díszítéssel, a szív felett a rend hímzett jelvényével.

A zászlós borunk:

Gajdosík Pincészetből származó Chenin Blanc szőlőt választottuk zászlós borunknak minek évi változata Királyleánykával van házasítva

A lovagrend medálja:

Egyoldalas, kör alakú, fém ( aranyozott-nagymesteri, ezüst-alapító tag, bronz moszadz rendes tag ) alapon, keretezéssel, arany, ezüst, bronz színű, fémrátétes, 9 cm átmérőjű medál. Fő oldalán az Asztaltársaság plasztikus, domborított kivitelű jelvényével. A medált az Asztaltársaság nevének feliratozása felül zárja, központi részén a címer pajzsban búzakalász kéve, melyet két oldalról szőlőfürt és szőlőlevél fog közre A medál – fonott fémláncal nyakba akasztható.