Díszoklevél

Diszoklevél kitüntetést az MBOSZ kitüntetési szabályzatának értelmében olyan személyek kaphatják a szövetség elnökségének döntése alapján, akik a magyar borrendekért, a magyar borrendi mozgalomért kiemelkedően tevékenykedtek.

A kitüntetés átadására a szövetség jubileumi évfordulója alkalmából, ünnepélyes keretek között kerül sor.

 2000  

„A Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége Tiszteletbeli tagja” címet

2000. 07.08-án elsőként Szentlászlói László, az első magyar borrend, Pax Corporis Borrend alapító tagja a borrendi mozgalomban végzett több évtizedes munkájáért.

 
 2001  Teszár József (… ) a magyar borrendi mozgalom egyik megalapítója, 15 éven át a szövetség elnöke, aki nem borászként –IPV Rt vezérigazgatójaként - ismerte fel a borrendi mozgalomban rejlő komplex –idegenforgalmi, turisztikai, gasztronómiai marketing lehetőségeket.  
 

Lakatos András: borrendi mozgalomban nyújtott elévülhetetlen érdemei mellett a szőlő-és bortermelésben kifejtett és elismert szakmai munkájáért , ami a hazai és nemzetközi szakmai körökben is elismerést vívott ki.

 
 

Szendrődy Győző  … posztumusz elismerésbe részesült a díszoklevéllel életművéért, a magyar szőlő és bortermelés fejlesztésében végzett tevékenységéért. A szövetség elnökeként a borrendi mozgalomban is kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

 
 

Dr. Biró Péter: részt vett az első magyarországi borrend létrehozásában, később a szövetség megalapításában, amelynek 23 éven át a főtitkára volt. A magyar borrendek nagyköveteként az FICB elnökségének tagjaként különféle tisztségeket töltött be, főtitkár, alelnök.

 
2009
Boskó József díszoklevél, posztumusz Cegléd és Vidéke Unghváry László Borlovagrend
 2010  Dr. Lancz Endre …posztumusz elismerésben részesült a Noé-Hegyi Szent István Borlovagrend örökös nagymestereként a borrendben végzett munkájáért.


 
 2011  Bognár Zoltán a Noé-Hegyi Szent István Borlovagrend nagymestereként, a Marketing Bizottság elnökeként végzett kiemelkedő és áldozatkész munkájáért.  
   Erős Gusztáv a marcellházi (Szlovákia) Szent Imre Herceg Borlovagrend nagymestere, a borrend sokirányú tevékenységének irányításáért, és a magyar-szlovák borászok-borlovagok közötti kapcsolat kitűnő ápolásáért részesült elismerésben  
   Nicola Cuculj a Bánáti Szent Teodor Borlovagrend nagymestere, a Versec és környékén működő borászatokat összefog borlovagrend létrehozása, működtetése, verseci VINO Fest-en a magyarországi borvidékek szervezett és tervszerű bemutatkozási lehetőségének biztosításáért.  

Óhegyi János a Custodes Vinorum Villányi Borrend tagjaként, a szövetség elnökségében főtitkár helyettesi tisztségben végzett sokéves fáradhatatlan, precíz  munkájáért.Simon Ernő Miklós, a Cegléd és Vidéke Unghváry László Borrend nagymestereként és a Szakmai Bizottság elnökeként végzett sokéves sikeres és odaadó munkájáért.
Szöllősi Mihály, a Zsigmond Király Borlovagrend nagymestereként, a szövetség Felügyelő Bizottság elnöke tisztségben végzett sokéves munkájáért.
Tót János a feketicsi Szent György Borlovagrend nagymestere a bácskai borászok; civil szervezetek közötti együttműködés, kapcsolat fáradhatatlan szervezéséért, a bajsai borlovagrend létrehozásában kifejtett segítségéért.2012

Kollár Ferenc, a Hajósi Szent Orbán Borlovagrend nagymestereként, többéves munkájáért.Dr. Pallos István a székesfehérvári Noé-Hegyi Szent István borlovagrend alapító tagjaként az Ellenőrzési Bizottság vezetését 2006. óta töretlen gondossággal és pontossággal látja el. Átlátó képessége és kérlelhetetlen precizitása, tapasztalata garancia a bizottság korrekt működésére.
A Szent Vince Borrend alapitása óta borrendben végzett sokéves tevékenységéért, az alapító nagymesternek dr. Fülöp Mihály örökös tiszteletbeli alapító nagymesternek a borrendjében, és a borrendi mozgalomban végzett elévülhetetlen érdemei elismeréseképpen.

2014
SIMON ERNŐ Cegléd és Vidéke Unghváry László Borrend

2015
 NYERGESI REZSŐ Vinum Ister-Granum Regionis Borlovagrend
2015
TÓTH-JÁNOS ZOLTÁN Vinum Vulcanum Borlovagrend

« vissza