Duna Menti Szent Orbán Borrend
Králl István nagymester Székhely: 2457 Adony, Bajcsy Zsilinszky u. 5.
Levélcím: 2457 Adony, Petőfi S. u. 14.
Tel: 06-25-231-233 Mobil: 06-20-928-8276
E-mail >>


Adony földrajzi fekvésénél fogva már a bronzkorban lakott település volt. A történelem viharaiban különböző népek és kulturák találkoztak itt békésen vagy éppen harcok során.

A máig élő szőlő és borkultúrát a török kiűzése után betelepített németek hozták magukkal más gazdálkodási és kulturális szokással együtt. Számos, máig élő hagyomány között a Szent Orbán kultusz, a szőlő és bor védőszentjének ünnepe is innen ered.

Borrendünk tagjai a település melletti dombokon termelt szőlő, ebből készült bor és a 2004-ben városi rangot kapott Adony kulturális hagyományainak ápolására szövetkeztek.

Névadó Szent Orbán tiszteletére a Szőlőhegy melletti Orbán kápolnában évente ünnepséget rendezünk a környékbeli lakosság és vendég borrendek részvételével.

A természetvédelem fontosságának hangsúlyozására, széleskörő terjesztésére kezdeményeztük a Borász-Vadász-Halász találkozót, amelynek célja az élhető természeti környezet megóvása.

Borrendünk tagjai a város melletti dombon elhelyezkedő szőlők pincéinek valamelyikében jóféle adonyi bor kóstolgatása mellett találkoznak rendszeresen.

A borrend saját honlapjának címe: www.adony.hu/bor/