Jubileumi Album 40 esztendő veretes lenyomata
Ünnepélyessé sikeredett a Balatonfüreden augusztus hónapban megrendezett sajátos kulturális-borrend történeti esemény, amely a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének legújabb ünnepi „Magyar Borrendek” című Album kiadásának bemutatója volt.

Egy olyan mozgalom adott magáról ezúttal messze szóló és zengő híradást, amely talán hazánk legnagyobb civil szerveződése. Megmásíthatatlan tény, hogy közel – pártoló tagokkal együtt – tízezres tagsága négy évtizeden át folyamatosan gyarapodott, terebélyesedett. Ez pedig tagadhatatlanul nagy érték önmagában is. Azonban jól tudjuk, a dokumentálásnak, a kerek évfordulók megünneplésének megvan a maga ideje, formája és helye. A 30 éves jubileumra kiadott díszes könyv sikert és elismerést váltott ki, azonban az újabb 10 esztendő ismét alkalmat teremtett ahhoz, hogy az MBOSZ ebben a formában is megmutassa, felmutassa önmagát . Jubileumi könyvet szerkeszteni és kiadni óriási felelősség, nem kevésbé komoly anyaggyűjtő, szerkesztői feladat. Amikor a könyvről a bemutatóra összesereglett magyarországi borrendi képviselőknek összefoglalót adott Koczor Kálmán elnök, a szerkesztők közül Dr. Fülöp Lajos, valamint a méltatásra felkért Dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész, nagyot kellett meríteniük,és helyén kellett fogalmazniuk.. Mert bizony a 40 esztendő egy ilyen sajátos szerveződés számára sok-sok eseményt hozott, az utóbbi 10 esztendőben pedig újabb és újabb borendek alakultak szerte az országban és a határainkon túl. Az információ tömeget, ha úgy tetszik, dömpinget megfelelő alázattal, figyelemmel és a dokumentálás felelősségével kellett „összefésülnie” a szerkesztő csapatnak. (Az említett Fülöp Lajoson kívül Koczor Kálmánnak és haláláig Dr. Terts Andrásnak is köszönhetően.) A munkához kapcsolódott még kitűnő szakkorrektorként Bakonyi István, aki pontosan tzudja, hol a vessző és hol az állítmány…./ No és még sokan mások, hiszen a könyv szerkezete szerint több felkért, a borrendi mozgalomhoz különböző formában és módon kapcsolódó szakértő fejtette ki ünnepi gondolatait. Fontos, a borrendi mozgalom működéséhez kapcsolódó információ mellett az egyes borrendek külön-külön is dokumentálhatták kétoldalas felületen munkálkodásukat, céljaikat, elért eredményeiket. Ha úgy tetszik, így mindent egybevetve emlékezetes és egyedülálló közös munka eredménye az Album.

Való igaz, aki ezt a szép kiadványt kézbe veszi, sokáig barangolhat az információk rengetegében, szemezgethet a gazdag fotókínálatból és az egyes fejezetek olvasása közben rádöbbenhet: mennyire sokszínű a magyarországi borrendek sereglete. De megtudhatja a különböző felkért potentált szerzőktől, mondjuk azt, milyen volt a szőlő és a bor adózása a középkorban, mi is az a lovagiasság, valamint a borlovagiasság. Hogyan vélekedik az elmúlt 40 esztendő borrendiségéről a Magyar Bor Akadémia egykori, s jelenleg tiszteletbeli elnöke, milyen őszinte, felemelő szavakkal köszönti az évfordulót Dr. Fazekas Sándor földművelődésügyi miniszter, Dr. Szabó Balázs a Földművelődésügyi Minisztérium Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok főosztályvezetője. Keresetlen, s ezáltal őszinte szavakban miképpen vélekedik lovagtársairól Benke László, az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend nagymestere. Már szóltunk az ünnepi kiadvány fotós üzenetéről, de meg kell erősítenünk a kétségkívüli tényt: látványos, dokumentumértékű vizuális összefoglaló ez a 40 évről, sok-sok arccal, emlékezetes rendezvény pillanatokkal, nem utolsósorban pedig pozitív kisugárzással. Gazdagította, még teljesebbé tette a kiadvány összértékét, hogy festmények is kapcsolódnak bizonyos fejezetekhez, írásokhoz, Harsányi Zsuzsanna, Simon M. Veronika, Végh-Mozgai Heni alkotásaiból. Azurák Mihály és Lepsényi Bálint versei a költészet műfajából villantanak meg borhoz kapcsolódó autentikus gondolatokat.

Csak gratulálni tudunk mindenegyes közreműködőnek a 40 éves jubileumra megjelent mű napvilágot látásának apropóján. Ahhoz pedig kétség nem férhet, hogy legyen az az országos elnökség, bármilyen rendű, rangú tagja, vagy az egyes borrendek képviselője: ezzel a kiadvánnyal – akár ajándékképpen, akár önmaga minősítésére – olyan hírvivője lehet a mozgalomnak, amely büszke lehet erre a most kiadott vaskos névjegyére…


Kiss Dezső Péter

Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége
Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége
Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége
Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége
Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége
Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége
     
« vissza