MBOSZ 2014. évi rendes közgyűlése

Tisztelt Nagymester Asszony/Úr ! Budapest, 2014-03-10.

A Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének elnöksége nevében (elnök, képviselő: dr. Terts András) az MBOSZ 2014. évi rendes közgyűlését

összehívom

A közgyűlés időpontja 2014. április 4. 10:00 óra

Helyszíne: a Soós István Borászati Szakképző Iskola Tangazdasága (1221 Budapest, Jósika u. 14.)

Napirendi pontok:

1./ Beszámoló a 2013-as évről: szöveges, pénzügyi, közhasznúsági jelentések.

Előadó: dr. Terts András elnök

 

2./A szakmai, marketing és nemzetközi bizottságok elnökeinek beszámolója

Előadók: Béleczki Mihály, Hartl Mónika, dr. Urbán András

 

3./ Felügyelő bizottság jelentése

Előadó: dr. Matula Pál elnök

 

4./ 2014. évi költségvetési terv

Előadó: dr. Terts András elnök

 

5./ Hozzászólások, kiegészítések, a beszámolók elfogadása

Előadó: levezető elnök

 

6./ Jelölőbizottság megválasztása.

Előadó: levezető elnök.

 

7./ Új borrendek felvétele

 

8./ 2014. évi feladatok, aktuális kérdések, egyebek

 

A napirendekkel kapcsolatos írásos anyagokat, pénzügyi beszámolót, közhasznúsági jelentést, 2014. évi költségvetési tervet e-mailen időben eljuttatjuk a tagoknak.

 

A szövetség alapszabályának IV. fejezet 21/b pontjában írtakra tekintettel határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja, 2014. április 4. 11:15 perc. A megismételt közgyűlés helyszíne és napirendje megegyezik az eredeti közgyűlés helyszínével, napirendi pontjaival. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

 

Kérem a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének tagjait hivatalosan képviselőket, hogy a közgyűlésen a napirendek fontosságára való tekintettel jelenjenek meg, vagy akadályoztatás esetén meghatalmazottal képviseltessék magukat (teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás).

 

Kérem a borrendeket, hogy a közgyűlésen 1 fővel képviseltessék magukat.

  

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

 

Borlovagtársi üdvözlettel

 

Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége

Elnöksége

Képviselő: dr. Terts András elnök s.k.

 

« vissza