Pro Vino Hungarico díj
A „MAGYAR BORÉRT” elnevezésű díjat a szövetség 1994-ben alapította. A díjat évente egyszer adományozzák olyan szervezetnek, intézmények, kivételesen személynek, aki/amely a borrendek megítélése szerint legtöbbet tett a magyar borért, szőlő-és bortermelésért, borkultúráért, melynek ars poeticája megegyezik a borrendek céljaival. A díj odaítéléséről a borrendek javaslatai alapján a szövetség elnöksége dönt, és azt ünnepélyes keretek között, a lehetséges legszélesebb nyilvánosság mellett adják át.


2015
Dr. Terts András

Dr. Terts András a Kertészeti Egyetemen végzett okleveles borász mérnök, szakmérnök, aki a borászati tudományból Cum Laude doktori diplomát szerzett. Szakmai életútján végigdolgozta a borászat úgyszólván valamennyi területét. A kutatói segédmunkatársból borászati előadó, pincevezető, pezsgő gyáregység üzemigazgató, majd vezérigazgató lett, igényes szakmai munkájával és kiváló vezetői egyéniségével. Számtalan cikke jelent meg szakmai folyóiratokban, társszerzőként több könyv szerkesztésében vett részt.

Borszerető barátaival és munkatársaival 1987-ben megalakították hazánk első pezsgőrendjét, a Chevaliers Törley Pezsgőrendet, melynek nagymesterévé választották. Tevékenyen részt vett 1992-ben a Promontórium Borlovagrend megalakításában és aktív tevékenységében. A szövetség elnökségének megalakulása óta tisztségviselője. Kiemelkedő borrendi munkássága alapján a Szövetség 1999-ben elnök-nagymesterévé választotta. Ezt a tisztségét, öt cikluson át, négyszer újraválasztva, 2015-ig töltötte be. 21 borrend rendes, illetve tiszteletbeli tagja.2014
Vivat Bacchus Énekeggyüttes

A 2001-ben alakult bordalárda a magyar bor népszerűsítését tűzte ki céljának. Az évek során bejárta Európát és a világot, hozzájárulva ezzel a magyar bor jó hírnevének, nemzetközi elismertségének tovább erősödéséhez. A borrendi rendezvények rendszeres résztvevői, igényes énekükkel bizonyítva, hogy a kultúra és a bor elválaszthatatlan szerves egységet alkotnak.2013 Temerini Kertbarát Kört a 2013 évi PRO VINO HUNGARICO díjra érdemesnek ítélte MBOSZ elnöksége a Vajdaságban, Szerbiában a szőlő és borkultúra megőrzéséért, a különböző nemzetiségek egy közös nemes cél érdekében történt összefogásáért, borversenyek és egyéb ünnepélyes rendezvények szervezésében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként

2012

A 2012 évi  kitüntetést az elnökség döntése szerint,  természetes személy második alkalommal veheti át a díj 18 éves fennállási ideje alatt,  életmű elismeréséért: dr. Csávossy György úr személyében. Borászattal kapcsolatos munkássága mellett szépirodalmi munkássága is jelentős és sokrétű, gyermekversek alkotásától, vígjátékokig, drámákig sokfélét alkotott.Borászati vonatkozású legfontosabb könyve a „Gondolatok a bortékában”,  és  „A bor dicsérete” esszékötet. Rendkívül sokat publikált különféle lapokban, nemzetközileg elismert borászati szaktekintély, „intézmény”.


 2011 
Palace Katering Kft.

A nagy múltú budafoki pincerendszerek átalakítása, és a magyar borkultúra ápolása, népszerűsítése érdekében kialakított bor-és gasztronómia példaértékű összekapcsolását mutató éttermek, vendéglátóhelyek egyike a Záborszky pince.
A berendezés , a személyzet kulturáltsága, a minőségi magyar bor szolgálatában mutatott áldozatkészsége, a borrendek rendezvényeinek helyt-adással tevékenységünk támogatása miatt döntött a szövetség a legmagasabb borrendi kitüntetés odaitéléséről a cég, illetve a Záborszky Pince részére.

 
 2010
 Borászati Füzetek szaklap

Borászati Füzeteket, a Magyar Mezőgazdaság Lapcsalád tagját, 1869-ben alapították. A Borászati Füzetek negyedévente megjelenő , a sajtópiacon egyedülálló sokszínű, szakszerű, kiegyensúlyozott tájékoztatást adó lap, amely az MTA Agrártudományi Osztálya Kertészeti Bizottsága szerint „A hazai szőlészet-borászat egyedüli nem profitorientált, egyértelműen szakmai
irányultságú folyóirata” és az itt megjelent publikációk beszámítanak a PhD és DSc tudományos fokozat odaítélésekor.

 
 2009
 Balatonfüred Város

A Balatonvin Borlovagrend javaslatára, a SZŐLŐ ÉS BOR VÁROSA cím birtokosai közül Balatonfüred, illetve a város önkormányzata részére került a borrendek legmagasabb díja átadásra. A város rendkívül sokat tesz a magyar bor propagálásáért, a borturizmus fejlesztéséért és a Balatonvin Borlovagrend tevékenységének segítéséért.


 2008
 Magyar Bor Akadémia

A magyar bor ügyének szolgálata és képviselete céljából a magyar szőlészet és borászat szakterületének, tudományos és gazdasági életének elismert képviselői által létrehozott társadalmi szervezet, amelynek célja a legmagasabb szinten védeni és képviselni a bor ügyét,különös tekintettel a magyar bor szakmai hírnevének és társadalmi megbecsültségének újrateremtésére, védelmére és képviseletére: a bor fogyasztási kultúrájának emelése, a magyar borok és a magyar gasztronómia méltó egymásra találásának elősegítése, a magyar bor és a kultúra kapcsolatának megújítása.Az Akadémia céljai szolgálatában végzett működésének alapelvei: a minőség, a hitelesség és a tisztesség.

 
 2007
 FVM-SZBKI Badacsony

A szőlészeti és borászati kutatóintézetek között nagy hagyományokkal rendelkező intézet, amely kiemelten foglalkozik a „Hungarikum jellegű fajták klónszelektálásával, kutatásával” hosszú évtizedek óta, és a „Környezetbarát szőlőtermesztési technológiák fejlesztése” projektek mellett szakatanácsadással, szaporítóanyag termesztéssel és forgalmazással.
Az intézet a sokéves kiemelkedő kutatási és szaktanácsadási tevékenység elismeréseként kapta meg a borrendek legnagyobb elismerését.

 
 2006
FVM-SZBKI Kecskemét

Az Intézet az ország legrégebbi szőlészeti és borászati, ágazati kutatóhelye, amit a filoxéra vész után, 1896-ban alapítottak. A szőlészetben, a borászatban és a kapcsolódó termelésfejlesztési és ökonómiai területeken folytat kutatási, szaktanácsadási és oktatási tevékenységeket. Az Intézet munkatársai számos új, a térség adottságainak jobban megfelelő szőlőfajtát nemesítettek az idők folyamán. Kiemelkedő a szőlő-fajtagyűjtemény, a jelenleg 1253 genotípust őrző génbank.

 
 2005
dr. Gazdag László

A díj létrehozása óta először  természetes személyként dr. Gazdag László részére 80. születésnapja alkalmával a magyar borászatért, a borászati szakképzés és oktatásban kifejtett  tevékenységéért, szakmai életművének elismeréseként adományozta a díjat a Magyarországi Borrendek országos Szövetsége.

 
 2004
Kert. Egyetem, Borászati Tanszék

A Kertészeti Egyetem Borászati Tanszékéről kerültek ki évtizedek óta a magyarországi borászatot elismertté tevő szakemberek. Az itt folyó oktatómunka az ország legmagasabb szintű képzése mellett nemzetközileg is elismert kutatásokat végeznek különféle témákban, például: a bor összetétele, technológiai kérdések, fajta összehasonlítás, értékelés.A tanszék vezetője dr. Kállay Miklós munkatársaival, oktató és kutató munkájuk mellett a magyar bor népszerűsítésében végzett munkáját is elismerés illeti.
A tanszék a magyar borászatért végzett sok évtizedes munkája elismeréseként kapta meg a borrendek legmagasabb kitüntetését.


 
 2003
Magyar Sommelier Szövetség

Magyar Sommelier Szövetség 1991-ben jött létre, mint a Magyar GasztronómiaiSzövetség Sommelier szekciója. A Szövetség célja: a sommelier munka, mint szakma, hivatalos elismertetése, Sommelier- képzés beindítása, szakmai továbbképző fórumok szervezése.
Tevékenysége során különféle rendezvényeket szervez, szakmai versenyeket rendez, például az "Év sommelier-je" kiválasztást. Kiemelkedőnek tekinthető az a kapcsolattartás, amit a minőségi borok termelőivel és más borkultúrát reprezentáló társaságokkal kialakítottak. Mindezek elismeréseképpen jutalmazta a MBOSZ legmagasabb kitüntetésével, a Pro Vino Hungarico díjjal.


 
 2002
Magyar Mezőgazdasági Múzeum

A romantikus várkastély falai között található a Magyar Mezőgazdasági Múzeum egyedülállóan gazdag gyűjteménye. Darányi Ignác földművelésügyi miniszter 1896. június 20-án aláírt alapító okiratban fogalmazta meg elvárását: „az ország mezőgazdasági termelése és fejlődése állandó és modern múzeumban bemutattassék…ami a magyar mezőgazdaságra érdekkel és fontossággal bír, amiből a hazai mező-, kert- szőlő- vagy erdőgazdaság megbízható és gyakorlati tanulságot meríthet".
A Magyar Mezőgazdasági Múzeum emléket állít mindazon értékeknek, amelyekre Magyarország épített és a jövőben is építhet. A mezőgazdaság évszázadokon át az ország gazdasági teljesítményének döntő hányadát termelő ágazatnak számított.
Az intézmény egy olyan gyakorlati bemutató- és oktatóközpont, ahol az érdeklődő a mezőgazdaság szinte minden ágazatában részletesen megismerhette a termelés korszerű eljárásait. A magyar szőlő és bortermelést reprezentáló kiállítások, valamint az ezzel kapcsolatos kiemelkedő kutatási eredmények alapján érdemelte ki a borrendek által létrehozott legmagasabb kitüntetést:PRO VINO HUNGARICO díjat.


 
 2001
Soós István Borászati Szakiskola

A Soós István Borászati Szakközépiskola és Szakiskola 1901-től a magyar borászati szakképzés területén kiemelkedő szinten képez szakmunkásokat, technikusokat. Az itt végzett diákok a Kertészeti Egyetemen és Kertészeti Főiskolákon kiemelkedő szakmai tudásról tesznek tanúbizonyságot.Az iskola vezetői, tanárai a magyar borászat kiemelkedő, külföldön is nagy elismertségnek örvendő tudósai, az alapítótól kezdve dr. Gazdag Lászlóig. A borrendek borász tagjai között számosan végeztek ebben az iskolában, és folytattak/folytatnak elismerésre méltó munkát a magyar borászatért, borkultúráért. Mindezek elismeréseként kapta meg az iskola a borrendek legmagasabb szintű kitüntetését.


 
 2000
Magyar Borok Háza Budapest

A Magyar Borok Háza alapítvány, a szakminisztérium  anyagi támogatásával a Budai Vár legszebb helyén alakította ki a magyarországi borvidékeket bemutató, nyilvánosan is látogatható, magyar borvidékeket bemutató kiállítását, amely szakavatott kísérők vezetésével látogatható. Kóstolókat, továbbképzéseket szerveznek igény szerint.  A magas színvonalú intézmény kiérdemelte a borrendek által adható legnagyobb elismerést, a Pro Vino Hungarico díjat. 


 
1999
Fortuna Étterem Budapest

A budai királyi várhegy és utcái, palotái házai a világörökség megbecsült és büszkén hirdetett része. Az ősi Budavár szívében a koronázó Nagyboldogasszony (Mátyás) templom közvetlen közelében a Fortuna Ház története szorosan összeforrott Magyarország történelmének legfontosabb eseményeivel. Az épület pince és alagút rendszerét a XII. században, III. Béla király idején kezdték kialakítani, s a XIV. században, Anjou Károly Róbert alatt készült el az eredeti épület-együttes. Az azóta eltelt hat évszázadban a történelem viharos és békés időszakaiban sokféle célra szolgált a Fortuna Ház. Itt jelent meg 1473-ban Hess András nyomdájában az első nyomtatott könyv Magyarországon. 1901-ben alakult ki az épület-együttes mai formája, a nagyszerű pezsgőspince és a kitűnő ételek mellé válogatott, magas minőségű borok kínálatával, amiért a borrendek legmagasabb kitüntetésében részesült.
Az étterem elnyerte a Magyar Borrendek Pro „Vino Hungarico”,"Magyar Borért" elismerő oklevelét 1999-ben. A kiemelkedően igényes gasztronómia és a vendéglátás magas színvonala eredményezi azt, hogy 1992 óta, évről-évre szerepel a Budavári Fortuna Étterem az ország 10 legjobb étterme között, így 2000-ben is. A Konyhaművészet c. magazin által évente, inkognitóban végzett, nemzetközi pontozási rendszer alapján értékelt tesztelés alapján.1999.-ben az Év éttermének választotta A Heti Turizmus szakmai olvasó közönsége. A magyar borászok által 2000 alapított "A Borászokért" díj első díjazottja a Fortuna Étterem. Az étterem elsőként lett tagja a Magyar Bor Akadémiának.1998
Villányi Hegyközség

A Villányi Hegyközség a magyar borért, szőlő és bortermelésért, borkultúráért, a borrendek ars poetica-javal egyező elkötelezettséggel végzett többéves tevékenységéért kapta meg a borrendek legmagasabb szintű elismerését, a PRO VINO HUNGARICO  „MAGYAR BORÉRT” 1998 évi kitüntetését.1997
Kalamáris étterem Pécs

A Kalamáris Vendéglő, a történelmi belváros szélén, a Zsolnay házban található. 16 fős kisterme, családi rendezvények, üzleti étkezések, baráti összejövetelek kedvelt színtere. 50 fő befogadására alkalmas nagyobb étterme mellett, 30 ülőhellyel rendelkező, virágos kávézó várja a betérőket. Borlapján a régió, Pécs környéki és villányi pincészetek borai mellett az ország nevesebb borvidékek borai is megtalálhatók. „Bortanszéki esték” címmel a borkóstolás művészetével, a kulturált borfogyasztás és a gasztronómia kapcsolataival ismerteti az érdeklődő közönséget. Étlapjáról a hagyományos magyaros jellegű ételek mellett a baranyai ízek és a borgasztronómiát hirdető fogások is választhatók.A kitüntetést a minőségi magyar borok mellette a helyi termelők termékei és a hagyományos helyi ételek kínálásával, a kulturált borfogyasztás és gasztronómia terén végzett ismeret-terjesztő tevékenysége miatt érdemelte ki.1996
Budapesti Borfesztivál


Az 5. alkalommal szervezett Budapesti Nemzetközi Bor és Pezsgőfesztivál elismeréseként, az 1991-ben létrehozott Magyar Szőlő-és Borkultúra Alapítvány által megszervezett, a magyar szőlő és borágazat reprezentatív képviselőit széles nyilvánosság előtt bemutató rendezvény elismeréseként jutalmazta rendezvényt a Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége, az általa alapított legmagasabb elismerésbe a magyar bor érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért.


1995
Gundel Étterem

Budapest 1146 Budapest Gundel Károly út. 4. Az étterem borlapján a magyar borvidékek legjobb borai szerepelnek, kitűnő saját pincészettel is rendelkezik. A borokat szakszerűen, a gasztronómiai értékeknek megfelelő párosításban javasolják vendégeiknek.« vissza