Szent Benedictus Borlovagrend

Dr. Hajdú Frigyes elnök-nagymester 

Tel: 30/9507396

E-mail >>


Székhely/Levelezési cím: 2481 Velence Rózsa u. 3/A.


 A Velencei tó körüli dombokon, a szerencsés mikroklíma nagyon kellemes élet-teret biztosit a szőlőnek, és gondos munkával kitűnő borok készíthetők. A velencei bor termőhelyek szőlősgazdái a jó termés érdekében gyakran fohászkodnak Szent Orbánhoz. 1984. május 25-én felállították Velencén a Bence-hegyi Sárgaföldes dűlőben Szent Orbán kőszobrát. Azóta minden esztendőben az Orbán napját követő szombat délutánján litániát tartanak a szobornál. Itt hirdetik ki az Orbán-napi borverseny eredményét és értékelik Orbán püspök előző évi szőlővédő tevékenységét, ami alapján illatos borral, vagy sáros vízzel locsolják meg a kőszobrot.

A második világháborúig szinte még a hegytetőkön is szőlő termett, amit egy két nagybirtokos kivételével a helyi lakosság kisebb parcellákon termelt. A háborút követő nagyobb birtokok megszűnése, a bortermelés tudatos háttérbeszorítása, a szőlőterületek csökkenését idézte elő. A szőlőültetvényekre szinte halálos csapást mért a tókörnyéki területek üdülőövezetté való átminősítése, és az ezzel járó területrendezés és kisajátítás, melynek végrehajtása a meglévő szőlőterületeket is széttagolta. A szétparcellázott nagyobb
családi ültetvényeket, egy családonként megmaradható terület kivételével, kényszerültek a tulajdonosok a törvények értelmében eladni.
Az új tulajdonosok üdülőterületet vettek és kevesen tudták a szőlőművelést összeegyeztetni a pihenéssel.

Az a kevés régi és új tulajdonos akik az aktív pihenés hívei, és nem utolsó sorban értékelni tudták a táj kitűnő borait, először kertbarát körként, majd később Szőlő és Természetvédelmi Egyesületként kísérelték meg a még megmaradt szőlőkultúra védelmét Velence Bence-hegyen. A kitűnő borok versenyét évenként megrendezve, egyre több bort indítottak a környékbeli települések gazdái.
Így érlelődött meg a gondolat, hogy nemcsak a Velence, hanem a környék többi jó bortermő helyét is összefogva képviselni, és
támogatni kellene szervezett formában. Hazánkban közel 25 éves múlttal rendelkeznek a BORRENDEK, akik szinte minden jó bortermő vidéket képviselnek. Összefogva a tájegység jó bortermő helyeit, Pázmánd, Kápolnásnyék (Csekés), Nadap, Velence, Sukoró, Pákozd, Gárdony és Agárd és ezek kb.650 hektárnyi szőlőterületét, 1993. elején megalakult a Szent Benedictus Borrend 13 alapító taggal akiknek száma 2012.-re 44 főre bővült.

A Szent Benedictus Borrend alapító tagjai, velencei, pázmándi, nadapi, sukorói szőlősgazdák közül kerültek ki. Hazánkban az
egyetlen és megyénkben az első olyan Borrend a miénk, amit csupán kistermelőkből, borászokból hoztunk létre, és nem áll mögöttünk borászati nagyüzem. A tájegység nagyobb mennyiségben termesztett szőlőfajtái közül a Rajnai Rizlinget választotta a nagytanács zászlósborának. Elsődleges feladata a borrendnek a minőségi és a tájra jellemző szőlőfajták termesztésére, a minőségi és nem
mennyiségi borkészítésre való ösztönzés. Szeretnénk minél szélesebb körben a kulturált borfogyasztást megismertetni.
A hagyományok felújításával, és újak megteremtésével minél szélesebb körben hazai és külföldi vendégeinknek nemcsak a gyönyörű tájat, hanem annak kitűnő borait is bemutatjuk. Kitűnő minőségű fajtáknál Borlovagrendünk védnökséget vállalna a palackozott borokra. Tervezzük fogyasztói és vendéglátói szinten a kulturált borfogyasztást, a tájegység borainak megismertetését akár szervezett,
akár egyéni szintű képzés formájában.

 Ezek hirdetésére alakult a borlovagrend.

A Borlovagrendet részletesebben megismerhetik a : szentbenedictus.hu