Szövetség 2018. évi rendes közgyűlése

Tisztelt Nagymester Asszony!

Tisztelt Nagymester Úr!

 

 

A Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége (székhely: 8230 Balatonfüred, Blaha Lujza utca 5.) elnöksége nevében

a Szövetség 2018. évi rendes közgyűlését összehívom

Időpontja: 2018. május 29. 11 óra

Helyszín: 1221 Budapest, Jósika utca 2-16.

Soós István Szakiskola Tangazdasága

 

 

Napirendi pontok:

1.) Tagfelvétel

Somlói Borút Egyesület, Siklósi Borbarátnők Egyesülete, Csallóközkürti Egyesület

2.) Szakmai, Marketing és a Nemzetközi Bizottság elnökeinek beszámolója a 2017 évben végzett munkáról.

e.a.: Béleczki Mihály, dr. Hartl Mónika, dr. Brazsil Dávid bizottsági elnökök

3.) Beszámoló az elnökség 2017. évben végzett munkájáról

e.a.: Koczor Kálmán elnök-nagymester

4.) 2017. évi mérleg elfogadása

Felügyelő Bizottság jelentése a 2017. évi mérlegbeszámolóról.

e.a.:dr. Zagyva Erzsébet FB elnöke

5.) 2018. évi munkaterv és költségvetési terv megtárgyalása

e.a.: Koczor Kálmán elnök-nagymester

6.) Szabályzatok módosításának elfogadása

§ Alapszabály – Fővárosi Bíróság végzése alapján

§ Tagdíjfizetési Szabályzat

§ Választási szabályzat

§ Kitüntetési szabályzat

e.a.: Koczor Kálmán elnök-nagymester

7.) Egyebek

A közgyűlésre ezennel tisztelettel meghívom.

 

A Szövetség Alapszabályának X. fejezet 5. pontja alapján: a közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval elsősorban a Szövetség székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül …. a tagnak elektronikus levelezési címre történő kézbesítés, azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

Ezért kérem a T. Nagymesterek visszaigazolását, hogy az e-mailt olvasták.

 

 

Ha a meghirdetett időpontban a közgyűlés határozatképtelen, akkor 2018. május 31-ére, 11 órára újra összehívom, a helyszín és a napirend megegyezik az eredi közgyűlés helyszínével, időpontjával. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes, és csak az eredeti meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalhatók.

 

A közgyűlésen csak a képviseletre jogosult elnök-nagymester szavazhat, amennyiben akadályoztatva van, akkor szabályszerű – két tanúval aláírt – meghatalmazással képviselhető a borrend.

 

A közgyűlés napján 10 órától várjuk a borrendek képviselőit, (kávé, ásványvíz, pogácsa) és kérem, hogy érkezéskor a regisztrációs asztalnál jelentkezzen le a megjelent képviselő.

A közgyűlést ebéddel zárjuk.

 

Megjelentésetekre feltétlenül számítunk.

 

 

Balatonfüred, 2018. május 14.

 

 

 

Borbaráti üdvözlettel:

 

Koczor Kálmán

elnök-nagymester

a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének

elnöksége nevében


« vissza