Társadalmi-Gazdasági Kohézió a Kárpát-medence Határmenti Térségeiben című nemzetközi konferencia

Párkány, 2016. október 27.

A rendező szervek egy konferenciasorozat elindításával szeretnének hozzájárulni a Kárpát-medencében élő és háton túli magyarság közgazdasági, gazdasági ismereteinek bővítéséhez, a tudományos életbe való bekapcsolódásukhoz. A konferenciasorozat első helyszíne 2016-ban a szlovákiai Párkány város.

párkány

A helyszín kiválasztását indokolja az elmúlt években kialakult szoros együttműködés Párkány és Esztergom város önkormányzati, társadalmi és gazdasági szervezetei között. A kapcsolatok erősítését segítette többek között a Vinim Ister Granum Borlovagrend is, amely szlovák és magyar borászokból áll. A tervezett konferencia plenáris ülése lehetőséget nyújt a térségben aktív szerepet vállaló önkormányzati, oktatási és kutatási tevékenységet folytató szervezetek koncepcionális előadásainak megtartására, és ezen túl 4 szekcióban szakmaspecifikus elméleti kérdések megvitatására, szakmai párbeszédek lefolytatására.A nemzetközi konferenciát köszöntötte Koczor Kálmán az MBOSZ elnöke.Az MBOSZ részéről előadást tartott:Dr. Bisztray György Dénes MBOSZ alelnök, Dr. Hartl Mónika az MBOSZ marketing bizottságának elnöke.A konferencia célja továbbá kapcsolatok, ismeretségek elősegítése, együttműködési lehetőségek kibontakoztatása, tudományos hálózatok kiépítése, illetve meglévők bővítése. A határon túli magyarság gazdasági ismereteinek bővítését, elsősorban a nemzetközi gazdasági, makrogazdasági szintű ismereteken keresztül, valamint a regionális gazdaságtani, a környezet-gazdaságtani és turizmus-gazdaságtani tudományos elméleti és gyakorlati kérdéskörökön keresztül kívánjuk elérni.

A konferencián több borlovagrend is képviseltette magát.

Fő rendező: Területfejlesztési Tudományos Egyesület, Esztergom

Társrendező:Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége, Budapest

Ister-Granum Regionális Borrend, Esztergom-Párkány

 

Védnökök: Dr. Duray Miklós, elnök, Szövetség A Közös Célokért

Popovics György, elnök, Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Dr. Urbán László vezérigazgató helyettes Magyar Suzuki ZRT.

Koczor Kálmán, elnök, Magyar Borrendek Országos Szövetsége

Dr. Doór Zoltán, elnök, Magyar Logisztikai Egyesület

Szekcióprogramok:

I. Makrogazdaság

II. Innováció

Új fajták, új módszerek bevezetése, Patogénmentes szőlő szaporítóanyag előállítás szerb-magyar együttműködésben

előadó: Dr. Bisztray György Dénes Szent István Egyetem, Buda Campus

III. Regionális gazdaság

A szlovák-magyar határon átnyúló turizmusfejlesztés vizsgálata az Ister-Granum EGTC borturizmusa példáján

Dr. Hartl Mónika

 

IV. Tudományos hálózatok

     
« vissza